Question 7 of 7 in Lange termijnSee all questions
Started Feb 28, 2017 08:58AM UTC   •   Closing Jan 01, 2021 09:58AM UTC

Komt in 2020 minimaal 14% van alle opgewekte energie in Nederland vanuit duurzame bronnen?

De Europese Unie heeft afgesproken dat in 2020 minimaal 14 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen komt. Nederland heeft zich aan deze afspraak gecommitteerd in het Nationaal Energieakkoord. In 2015 was de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 5,8%

Meer info:
CBS
Energieakkoord SER

Challenges
What do you think the chances are?

Crowd forecast over time